WTEF Tennis Ball at the Ritz Carlton - washingtonlife

Mia Harris, Sara Jane Harris, Andrew Harris, Brian Harris, Washington Tennis & Education Foundation (WTEF) hosts the Tennis Ball at the Ritz Carlton. Friday, May 9th, 2014. Photo by Ben Droz

MiaHarrisSaraJaneAndrewBrianWTEFTennisBallBen DrozDCNikonPartySay CheeseWashington DCbendrozbendroz.comevent