2014 White-Meyer Dinner - washingtonlife

Polish Amb. Ryszard Schnepf. Photo by Tony Powell. 2014 White-Meyer Dinner. October 17, 2014

PolishAmb.RyszardSchnepf.PhotoTonyPowell.2014WhiteMeyerDinner.OctoberRyszard SchnepfTony Powell