Washington Ballet Jete Society "Unmask the Night" - washingtonlife

Aurora Dickie, Vera Gridasova, Kateryna Derechenya, Morgann Rose. Photo by Tony Powell. Jete Society's "Unmask the Night." Homer Building. October 26, 2013

Aurora DickieKateryna DerechenyaMorgann RoseTony PowellVera GridasovaAuroraDickieVeraGridasovaKaterynaDerechenyaMorgannRosePhotoTonyPowellJeteSociety'sUnmaskNightHomerBuildingOctober262013