The 2013 Washington National Opera Ball @ Villa Firenze - washingtonlife

Mexican Amb. Eduardo Mora, Brazilian Amb. Mauro Vieira, Poruguese Amb. Nuno Brito. Photo by Tony Powell. 2013 Opera Ball. Villa Firenze. April 6, 2013

Eduardo MoraMauro VieiraNuno BritoTony PowellMexicanAmbEduardoMoraBrazilianMauroVieiraPorugueseNunoBritoPhotoTonyPowell2013OperaBallVillaFirenzeApril