OUR VOICES Celebrating Diversity in Media - washingtonlife

David Sutphen, Daniel Dae Kim, Antonio Villaraigosa. Photo by Alfredo Flores. OUR VOICES Celebrating Diversity in Media‏. Hay-Adams Hotel. April 26, 2013.

DavidSutphenDanielDaeKimAntonioVillaraigosaPhotoAlfredoFloresOURVOICESCelebratingDiversityMediaHayAdamsHotelApril262013