The Children's National Black and White Ball - washingtonlife

Kathryn Blair, Caroline Blair, Andrew Blair, Carter Blair. The Children's National Black and White Ball. Mellon Auditorium. May 12, 2012. Photo Alfredo Flores

KathrynBlairCarolineAndrewCarterTheChildren'sNationalBlackWhiteBallMellonAuditoriumMay122012